Vergoeding

Zorgverzekering

In 2020 krijg je vanuit de basisverzekering krijg je 3 uur dieetbegeleiding per jaar vergoed. Deze zorg valt onder het eigen risico. Dat betekent dat je de kosten niet vergoed krijgt, als je je eigen risico nog niet hebt 'opgemaakt'. De kosten van de behandeling gaan van je eigen risico af. Als je aanvullend verzekerd bent voor dieetbegeleiding, dan worden de kosten vergoed zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. In je polisvoorwaarden kun je nalezen of dit ook voor jou geldt.

Mamafood heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat je na een consult een factuur ontvangt die je na betaling kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet het hele bedrag. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding. Afhankelijk van je polis wordt 65-100% van de rekening vergoed.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is soms een verwijsbrief van je huisarts of specialist nodig. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de behandeling ook zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek). Er moet dan wel sprake zijn van een medische indicatie. Ook dit kun je nalezen in je polisvoorwaarden.

Tarieven 2020

De behandeltijd bestaat twee componenten: 1) Contact tijd: de tijd dat wij contact hebben en 2) Individueel dieetvoorschrift: de tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding en het maken van een persoonlijk voedingsadvies. Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. In onderstaande tabel zijn de tarieven weergegeven.


Basistarief
(per 15 minuten)
€ 16,50

Eerste consult
60 minuten + 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift

€ 82,50 - € 99

Vervolgconsult
30 minuten

€ 33

Vervolgconsult kort
15 minuten

€ 16,50

Telefonisch/email consult

€ 16,50

Individueel dieetvoorschrift
Per 15 minuten

€ 16,50

Niet nagekomen eerste consult

€ 49,50

Niet nagekomen vervolgconsult

€ 16,50